Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Sách nói - Suy nghĩ là làm giàu - Think & Grow Rich

Sách nói - Suy nghĩ là làm giàu - Think & Grow Rich - cuốn sách kinh điển về thành công

Cách Nghĩ Để Thành Công - Think & Grow Rich:
Không có giới hạn nào trong tư duy con người ngoài những giới hạn do chính con người đặt ra.

Cách Nghĩ Để Thành Công là cuốn sách đầu tiên đưa ra triết lý thành đạt
- một triết lý đầy đủ và toàn diện về thành công của cá nhân,
đồng thời cung cấp cho bạn phương pháp để tạo ra kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công đó.
  Napoleon Hill đã dành hầu như toàn bộ thời gian và công sức trong suốt gần ba mươi năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng hàng ngàn doanh nhân khác - cả những kẻ thất bại và những người thành công.
    Với hơn 60 triệu bản đã được bán trong 70 năm kể từ khi ra đời,
những đúc kết về thành công của Napoleon Hill đến nay vẫn không hề bị lỗi thời,
ngược lại, thời gian chính là minh chứng sống động cho tính đúng đắn của những bí quyết mà ông chia sẻ.

      Hãy nghe nó và áp dụng bất kỳ khi nào có thể ....


Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét