Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Sách nói: Bí mật tư duy triệu phú

Quyển sách nổi tiếng về tư duy làm giàu này sẽ chỉ cho bạn:
Tại sao một số người đạt đến sự giàu có, một số khác thì không. Bạn sẽ hiểu cội rễ của giàu có và nghèo hèn
hiểu rõ nguyên nhân  thành bại về tiền bạc và bắt đầu thay đổi tương lai bạn tốt hơn.
 Hãy nghe nó thường xuyên để thay đổi tư duy tiêu cực của bạn về vấn đề tiền bạc
Thay đổi tư duy và rồi cuộc đời bạn sẽ thay đổi.....Phản ứng:

2 nhận xét:

Đăng nhận xét