Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Bí Mật


   

Truyền thuyết cổ của người Hindu kể lại rằng, ngày xưa tất cả con người đều có một quyền năng hết sức to lớn, nhưng họ quá lạm dụng sức mạnh của mình đến nỗi Brahma, vị thần tối cao, quyết định tước bỏ toàn bộ quyền năng Tạo hóa đã ban cho họ. Tuy nhiên, lúc này, có một vấn đề khó khăn nảy sinh: làm thế nào tìm ra nơi thích hợp để giấu phần quyền năng ấy đi?
    Brahma liền triệu tập tất cả các vị thần tối cao trong một hội nghị để xem xét vấn đề này. Giải pháp đầu tiên của họ là: “Chúng ta sẽ giấu quyền năng của con người trên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới”. Nhưng Brahma không đồng ý, bởi vì sớm hay muộn thế nào con người cũng nghĩ ra cách trèo lên đỉnh núi ấy và tìm ra nó.
    Sau khi suy nghĩ kỹ càng hơn, họ lại đề nghị: “Chúng ta sẽ giấu quyền năng của con người ở nơi sâu nhất, khó tới nhất giữa lòng đại dương bao la”. Nhưng Brahma cũng không chấp nhận, bởi vì một ngày nào đó con người sẽ chế tạo được các phương tiện kỹ thuật tối tân có thể giúp họ thám hiểm cả những nơi tận cùng của thế giới.
   Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi, các vị thần tối cao đành lắc đầu: “Chúng ta không biết nên giấu nó vào đâu, bởi vì dường như ở bất cứ nơi nào trên trái đất này con người đều có thể tìm ra được”.
   Đắn đo khá lâu, cuối cùng Brahma tuyên bố: “Ta biết phải giấu quyền năng của họ vào đâu rồi, ở một nơi họ sẽ không bao giờ nghĩ tới… Chúng ta hãy giấu nó ngay trong chính bản thân họ!”.
   Và kể từ đó, con người vẫn không ngừng đi khắp nơi trên thế gian, họ trèo lên những ngọn núi cao nhất, thám hiểm cả đáy đại dương, họ lật tung tất cả mọi thứ để tìm kiếm cái gọi là “quyền năng”. Tất nhiên, nó vẫn nằm ngay đó, nơi con người không bao giờ ngờ tới: trong bản thân họ!
   Trong quá trình hoàn thiện bản thân, sẽ có lúc con người đạt đến nhận thức rằng đố kỵ đồng nghĩa với ngu dốt, bắt chước đồng nghĩa với tự sát. Và vì thế, họ phải học cách tự dẫn dắt bản thân để trở nên tốt hoặc xấu hơn.

                                                   - Ralph Waldo Emerson

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét