Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TẠO SỨC MẠNH


"Con người được sinh ra để sống, Không phải để chuẩn bị sống".
 -BORIS PASTERNAK

Chúng ta  đã khi nào  tự hỏi mình."Tôi sẽ phải sống mười năm sắp tới của đời tôi thế nào? Hôm nay tôi phải sống thế nào để xây dựng ngày mai như tôi mong muốn?Từ nay trở đi tôi phải là người thế nào? Điều gì là quan trọng đối với tôi ngay lúc này và điều gì sẽ là quan trọng đối với tôi trong tương lai? Hôm nay tôi phải có những hành động gì để hình thành vận mệnh tối hậu của tôi?
   Chắc hẳn là mười năm nữa sẽ đến nhanh với bạn. Câu hỏi là: Ở đâu? Bạn sẽ là người như thế nào? bạn sẽ đóng góp gì? Bây giờ là lúc để bạn phác họa mười năm sắp đến của bạn chứ không phải để đợi đến lúc đó. Chúng ta phải nắm lấy thời cơ…..
  Cách thức mạnh mẽ nhất để hình thành cuộc đời chúng ta là dấn mình hành động.
   Nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát các hành động của chúng ta cho nhất quán. Không phải những hành động chúng ta làm một cách nhất thời sẽ định hình cuộc đời chúng ta, mà là những hành động chúng ta làm một cách kiên trì và nhất quán.
   Cái gì đi trước mọi hành động của chúng ta? cái gì quyết định những hành động chúng ta sẽ làm và vì thế, quyết định con người của chúng ta, quyết định cùng đích của cuộc đời chúng ta? Cái gì làm phát sinh hành động? Câu trả lời tất nhiên là: Sức mạnh của quyết định. Mọi điều xảy ra trong đời bạn đều bắt đầu với những quyết định.
 Những quyết định bạn đang làm ngay lúc này, hàng ngày, sẽ hình thành cách thức cảm nghĩ của bạn hôm nay cũng như hình thành con người của bạn trong tương lai.

       "Con người không phải do hoàn cảnh tạo nên; Chính con người tạo nên hoàn cảnh".
                                                     BENJAMIN DISRAELILàm thế nào để quen có những quyết định vững vàng? Hãy thường xuyên làm các quyết định, càng nhiều càng tốt. Hãy nhớ câu tục ngữ,"Trăm hay không bằng tay quen".

  "Vận mệnh của bạn được hình thành Chính lúc bạn làm những quyết định" ANTHONY ROBBINS

Ba quyết định bạn làm mọi lúc trong đời sống sẽ điều khiển vận mệnh của bạn. Ba quyết định này xác định bạn sẽ lưu tâm đến gì, bạn sẽ cảm nghĩ ra sao, bạn sẽ làm điều gì,
bạn sẽ cống hiến gì và bạn sẽ trở thành con người nào. Nếu không kiểm soát ba loại quyết định này, bạn sẽ không thể nào kiểm soát được đời sống của mình. Còn nếu kiểm soát chúng, bạn sẽ bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm sống.
Ba quyết định điều khiển vận mệnh của bạn là:

 1. Các quyết định về những gì bạn phải chú tâm vào.
2. Các quyết định về ý nghĩa của sự vật đối với bạn.
3. Các quyết định về những gì bạn phải làm để đạt những kết quả bạn mong muốn.

Bạn thấy đó, không phải những gì đang xảy ra cho bạn lúc này hay đã xãy ra cho bạn trong quá khứ hình thành nên con người bạn. Đúng hơn, chính là những quyết định của bạn về những gí phải chú tâm vào, những gì có ý nghĩa đối với bạn và những gì bạn đang dự định làm sẽ xác định vận mệnh tối hậu của bạn. Nên nhớ rằng nếu có ai đạt thành công lớn hơn trong một lãnh vực nào, chính là vì họ đã làm những quyết định khác hẳn với bạn trong một môi trường hay hoàn cảnh nào đó.
…..
Một trong những quyết định quan trọng nhất bạn có thể làm để bảo đảm hạnh phúc lâu dài của mình là quyết định tận dụng mọi cái mà cuộc đời cống hiến cho bạn trong giây phút hiện tại. Chân lý ở đây là không có gì mà bạn không thể hoàn thành nếu:
1. Bạn quyết định rõ mình sẽ quyết tâm tuyệt đối đạt cho bằng được điều gì.
 2. Bạn quyết tâm hành động toàn tâm toàn lực.
 3. Bạn nhận ra điều gì có tác dụng hay không.
4. Bạn tiếp tục thay đổi phương pháp cho tới khi đạt được mục đích mong muốn và tận dụng mọi điều mà cuộc đời cống hiến cho bạn.

 Tất cà những người thành công vang dội đều đã sử dụng 4 bước nói trên.
        (Trích - ĐÁNH THỨC CON NGƯỜI PHI THƯỜNG TRONG BẠN – Anthony Robbins)


Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét