Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Bí quyết xuất sắc vượt trội: trọng tâm

Tại sao năng lượng mặt trời có thể thiêu cháy trái đất nhiều lần nhưng bắc cực và nam cực lại vẫn đóng băng quanh năm ngày tháng và nhiều vùng trên trái đất không được chiếu sáng ? tất cả chỉ do sự phân tán năng lượng.
Cuộc sống cũng vậy, đôi khi điều ngăn cản bạn đến vĩ đại không phải khó khăn hay nghịch cảnh mà bạn gặp phải, đó là quá nhiều điều tốt bạn đang có: thể thao cũng tốt, học tiếng anh cũng tốt, chơi với bạn bè cũng tốt, ăn nhậu cũng tốt… Đáng tiếc hầu hết người Viêt chỉ dừng lại ở mức tốt: học tốt, tình cảm tốt, quan hệ tốt, ...mà thực tế đời sống này có quá nhiều việc tốt để làm vì vậy hiếm người có thể xuất sẵc,vượt trội. “Một nghề thì sống đống nghề thì chết” Một ngày chúng ta chỉ có 24 H , ta không thể ôm đồm quá nhiều việc, việc tốt nào cũng làm thì không làm được cái gì “nên hồn”.
 Chúng ta thường có máu tiểu thương tiểu nông cố hữu nên vạ cái gì cũng “đâm đầu” vào làm, không biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ làm những cái lặt vặt nên cuộc đời ta cũng chỉ lặt vặt, leo lắt... Quy tắc cuộc sống 80/20, điều này có nghĩa là gì ? 80 % kết quả , chất lượng cuộc sống của ta bắt nguồn từ 20 % yếu tố cốt lõi. Điều dễ nhận thấy là tất cả những người thành công lớn họ biết cách chọn lựa và ưu tiên cho những thứ quan trọng trong cuộc đời họ “ Trọng tâm vào trọng số lớn - trọng tâm vào những yếu tố cốt lõi”. Vượt trội =f( cốt lõi) Đặc biệt muốn xuất chúng, muốn vĩ đại phải tìm ra và tu luyện cái cốt tử chính mình.  Cốt tử là gì ? cốt tử chính là cái tạo ra bạn, là cái độc đáo, duy nhất , là cái bạn khác biệt người khác, nếu mất nó bạn sẽ chết. Nên tảng của “Nhân Hiệu” chính là sự giao thoa giữa sứ mệnh, đức tính cốt tử với năng khiếu cốt tử. Mỗi khi có qua nhiều lựa chọn không biết lựa chọn cái gì, hoặc trước một quyết định khó khăn không biết quyết định thế nào cho đúng hãy viết ra yếu tố cốt tử, cốt lõi của bạn sau do chọn lựa theo thứ tự ưu tiên: cốt tử ->cốt lõi-> cần có …

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét