Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Kỹ năng là gì?

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng. Những định nghĩa này thường bắt nguồn từ góc nhìn chuyên môn và quan niệm cá nhân của người viết. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng kỹ năng được hình thành khi chúng ta lặp đi lặp lại một hoặc một nhóm hành động nhất định nào đó trong một thời gian dài. Kỹ năng = tập kỹ + năng làm. Kỹ năng luôn có chủ đích và định hướng rõ ràng.
Kỹ năng là năng lực thực hiện một công việc thông qua đào tạo và rèn luyện kiên định, quyết liệt (có động tác chuẩn, tiến trình chuẩn, nắm chắc bí quyết) trong điều kiện theo tiêu chuẩn nhất định. Tạo kết quả xuất sắc vượt trội, năng suất gấp nhiều lần so với người không có kỹ năng.
Sự khác nhau giữa kỹ năng và phản xạ
Phản xạ là phản ứng của cơ thể với môi trường. Phản xạ mang tính thụ động. Kỹ năng là phản ứng có ý thức và hoàn toàn mang tính chủ động.
Sự khác nhau giữa kỹ năng và thói quen
Hầu hết các thói quen hình thành một cách vô thức và khó kiểm soát. Trong khi đó kỹ năng được hình thành một cách có ý thức, do quá trình luyện tập của mỗi người.  
Dựa trên phương diện nghề nghiệp, người ta phân chia kỹ năng thành 2 loại là: kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.
Kỹ năng cứng là những kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn, giúp con người thực thi những công việc cụ thể để đạt được những tiêu chuẩn nhất định. Kỹ năng cứng thường gắn liền với các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc tuân theo các trình tự, thủ tục hành chính nhất định của từng tổ chức và có thể đo lường được. Những kỹ năng cứng này thường được quy chuẩn theo quy trình và nguyên tắc cụ thể và được đào tạo ở những trường, lớp chính quy. Kỹ năng mềm là những kỹ năng giúp con người tự quản lý, lãnh đạo chính bản thân mình và tương tác với những người xung quanh để cuộc sống và công việc đạt hiệu quả.

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét