Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Quản trị giá trị !


Ai cũng có một tài sản như nhau là 1440 phút mỗi ngày, nhưng cách mỗi người sử dụng tài sản đó tạo nên sự khác biệt của đời người. Có người ngày ngày tất bật đi sớm về khuya nhưng không làm nên trò trống gì, có người biết lập kế hoạch làm nhiều đầu việc nhưng chất lượng lại không cao, trong khi đó có những người làm được vô số việc vĩ đại.
Tại sao lại có sự khác nhau như vậy?
Có khi nào đầu buổi sáng bạn tự hỏi "Hôm nay mình cần làm những gì?"
Có khi nào đầu tuần bạn tự hỏi "tuần này mình cần làm những việc gì?"
có khi nào, đầu tháng bạn lên kế hoạch công việc trong tháng?.....
Hâu hết chúng ta không lập kế hoạch cho bản thân, chúng ta sống phụ thuộc vào người khác!
Tại sao lại như vậy? khi còn nhỏ chúng ta được ba mẹ lập kế hoạch rồi chỉ việc làm theo, lên đại học chúng ta chúng ta học tập theo kế hoạch nhà trường…vi vậy khi đi làm chúng ta chờ đợi khi nào sếp giao việc cho thì mới làm.
Quan trọng hơn, lập kế hoạch chưa đủ để giúp chúng ta xuất sắc vượt trội!
Tại sao lại vậy ?
Có rất nhiều người, có thể 1 phần văn hóa VN ta đó là làm chống đối, làm cho xong. Kết quả, hoàn thành công việc rất nhanh nhưng sau đó lại mất gấp đôi, gấp 3 số người để làm lại!
Một phần nữa chúng ta không biết quản trị giá trị công việc
Bạn đang ngồi chè chén với bạn nhậu. Bạn có tự hỏi "mình nên ngồi bao lâu nữa nhỉ?"
Đang đang ngồi chém gió với bạn học. Bạn có tự hỏi "mình nên ngồi bao lâu nữa nhỉ?"
Đang ngồi với đối tác. Bạn có tự hỏi "mình nên ngồi bao lâu nữa nhỉ?"
Có khi nào chúng ta tự hỏi “ Việc ta đang làm còn gia tăng giá trị gì cho bản thân và cho đối tác ?”
Quy luật cuộc sống: sinh –lão – bệnh –tử
Quy luật giá trị cũng vậy, giá trị sinh ra phát triển đến cực điểm rồi đi xuống.
Mỗi việc đều có giá trị cực đỉnh trong một thời gian nhất định. Quan trọng là chúng ta cần biết nên dừng ở điểm nào là hợp lý.
Xuất sắc vượt trội, quan trọng không phải quản trị công việc mà phải biết quản trị giá trị - biết điểm dừng và dừng hợp lý.
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét