Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Xây dựng quốc gia khởi nghiệp


 “Cho bạc cho vàng, không bằng chỉ đàng làm ăn”
Giảm thất nghiệp, chỉ một con đường: Xây dựng Quốc gia khởi nghiệp.
Trong thời buổi kinh tế thị trường, chúng ta cần phải giáo dục cho học sinh, sinh viên Tinh Thần Doanh Chủ - khởi nghiệp làm giàu chứ không phải là nhồi kiến thức như “nhồi vịt” để đem bán cho thị trường lao động.
Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao, là một nỗi ám ảnh nặng nề đối với thế hệ trẻ và tất nhiên là đối với tương lai dân tộc.

“ Hơn 162.000 lao động đại học đang thất nghiệp.

Theo Bản tin, Quý 1/2014 cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145,8 nghìn người so với Q4/2013. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,21%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 3,72%, cao gấp 2,4 lần nông thôn (1,53%).
Đáng chú ý, nhóm lao động trình độ cao tiếp tục khó khăn khi tìm việc làm, có 162,4 nghìn người có trình độ từ đại học trở lên bị thất nghiệp; 79,1 nghìn người có trình độ cao đẳng bị thất nghiệp.
Đặc biệt, bản báo cáo ghi nhận tình trạng thất nghiệp thanh niên tiếp tục là vấn đề cần quan tâm, có 504,7 nghìn thanh niên từ 15-24 tuổi bị thất nghiệp, chiếm 6,66%, tăng 54,4 nghìn người so với Q4/2013. Ngoài ra, tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 3,4%, cao gấp 1,2 lần sao với cả nước; của lao động trong nhóm ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản là 4,7%, của nhóm lao động gia đình là 4.1% và lao động tự làm là 3.1%.
Bên cạnh đó, trong Quý 1/2014 có gần 1,3 triệu lao động thiếu việc làm. Số giờ làm việc thực tế bình quân của nhóm “lao động thiếu việc làm” là 22,3 giờ/ tuần, chỉ bằng 53% so với lao động cả nước (42,3%), trong đó 42,2% làm việc dưới 20 giờ/ tuần.
Số liệu bản tin cho biết, đến hết Q1/2014, cả nước có 8,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 86,7 nghìn người đăng ký thất nghiệp, trong đó: 75,3 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 5,6 nghìn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần…” (Trích: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/184176/hon-162-000-lao-dong-dai-hoc-dang-that-nghiep.html).

“Làm như cũ mà mong kết quả mới là điên”
-         Albert Einstein.
Nếu nhà nước chỉ bàn cách về bố trí việc làm và thay sách giáo khoa thì kết quả đem lại chắc chắn sẽ chỉ là như cũ.

Đổi mới giáo dục là đổi mới về mặt chất lượng chứ không phải là đổi mới về hình thức. Bình mới rượu cũ, nếu chỉ thay bằng một chiếc vỏ mới dù có đẹp lung linh đến đâu mà chất lượng rượu không tốt thì cũng chẳng ai dùng.
Muốn thay đổi dân tộc, chỉ một con đường, dịch chuyển tận gốc: Thay vì phương pháp dạy học lấy bằng làm thuê phải dạy học khởi nghiệp làm giàu. Mỗi trường học phải là một cái nôi khởi nghiệp. Mỗi công ty cũng là một cái nôi khởi nghiệp. Cả đất nước ta phải là một "QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP" giống như bài học mà Israel đã từng làm.
“Giảm thất nghiệp hiệu quả nhất là tạo dựng văn hóa khởi nghiệp”

“Dân giàu nước mạnh: Khởi Nghiệp”

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét