Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Hãy theo đuổi đam mê

Đời người quá ngắn ngủi, đừng lãnh phí thời gian sống cho hoài bão người khác!
Chúng ta sinh ra vốn khác biệt, vì vậy hãy làm nên những điều đặc biệt!

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét