Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Bạn nghèo - lỗi tại bạn


Đừng bao giờ than thở rằng cái số chúng ta là phải sống nghèo khổ. Có thể chúng ta sinh ra nghèo khó, nhưng không phải do số phận, mà bởi cha mẹ chúng ta chưa bao giờ khát khao trở nên giàu có. Không ai trong gia đình chúng ta nuôi dưỡng ước mơ thay đổi cuộc sống cả.
Quan trọng hơn, nếu khi lớn lên chúng ta vẫn nghèo đó không phải do số phận, mà bởi chúng ta chưa bao giờ khát khao trở nên giàu có. Chúng ta nghèo vì chúng ta không nuôi dưỡng ước mơ thay đổi cuộc sống.

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét