Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Làm thế nào để trở thành triệu phú?


“Nhiều năm trước đây, Scrully Blotnick đã tiến hành một nghiên cứu với 1.500 người. Họ được phân thành hai loại: Những người thuộc nhóm A nói rằng họ sẽ theo đuổi tiền bạc trước và làm những gì họ thực sự muốn sau. Có trên 1.245 người thuộc nhóm này.
Còn 255 người ở nhóm B nói rằng họ sẽ tìm kiếm những mối quan tâm trước, và tin rằng tiền bạc sẽ đến sau.

Điều gì đã xảy ra?
20 năm sau, đã có 101 triệu phú trong số 1.500 người đó. Chỉ có một triệu phú đến từ nhóm A. 100 triệu phú còn lại đến từ nhóm B, nhóm đã nói rằng họ sẽ theo đuổi niềm đam mê của họ trước và tiền bạc sau. Chắc phải có một nguyên cớ về làm thế nào để thu hút được tiền bạc”.
Bạn chú trọng điều gì - Tiền bạc hay niềm đam mê?
"Hái tiền -hiến tài", Tài sản -tài năng" Hãy đem tài năng của bạn phụng sự vô tư cho cộng đồng, khi đó thành công, tiền bạc, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Sự vĩ đại của bạn được đánh giá bằng mức độ bạn phụng sự cho cộng đồng và thế giới.

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét