Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Nếu không dám đổi đời...đừng đọc tiếp!!!!
Tôi sinh ra đã khổ!
Gia đình tôi nghèo!
Số tôi vất vả!
Cuộc sống bất công!
Sếp tôi không biết nhìn người!
….....
Nên tôi mới như thế này!

Nếu tôi:
Sinh ra giàu có.
Học hành tử tế.
Sếp biết nhìn nhận tôi.
Kinh tế thuận lợi.
Nếu……..
Thì tôi sẽ khác!
Chúng ta thấy những câu này quen không?
Vâng,  đó là những câu hầu hết chúng ta đang nói hàng ngày!
Thực tế, Nếu khi nào ta còn “Nếu” thì cuộc đời ta mãi đau khổ, bất hạnh!.
Bởi vì, khi đó chúng ta đang đổ lỗi, chúng ta đang là nạn nhân cuộc đời!
“ Lời ta nói chính là con người ta” Khi ta nói tôi nghèo khổ, tôi vất vả, đời bất công … chính xác cuộc đời ta sẽ như vậy.
Khi ta định nghĩa một cái gì đó là ta đã đóng khung mình vào trong đó.
“ Nổi trội bên trong <=> vượt trội bên ngoài”
Những lời hàng ngày ta thường xuyên nói chính là niềm tin của ta, là tiềm thức trội của ta. Nó chính là con người ta, là tương lai của ta, là cuộc đời ta!
Đáng tiếc mọi người không biết điều này.
Hầu hết chúng ta đóng vai nạn nhân trong cuộc đời này!
Chúng ta than vãn, ôn nghèo , kể khổ để mong được ai đó quan tâm thương hại như con nít “nũng lịu” cha mẹ vậy!
Chúng ta  đổ lỗi cho ngoại cảnh đối với những điều không toại nguyện trong cuộc sống. Chúng ta đổ lỗi cho cha mẹ, cấp trên, bạn bè, thầy cô, trường lớp, đồng nghiệp, khách hàng, bạn đời, thời tiết, kinh tế và số phận…- cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Chúng ta không bao giờ muốn xem xét vấn đề thực sự bắt nguồn từ đâu- Nó bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta.
Nhưng thực tế thì sao???
Không có nạn nhân nào giàu có, hạnh phúc và chỉ có trẻ con, người già, và người ăn xin mới được thương hại!
Bạn muốn thuộc thành phần như vậy??
Người thành công thì sao ??
Họ chịu trách nhiệm 100% cuộc sống chính họ từ công việc, tiền bạc, sức khỏe cho đến các mối quan hệ.
"Ngoại cảnh + Phản ứng=  Kết quả" 
Mọi kết quả đạt được đều bắt nguồn từ cách thức ta phản ứng với ngoại cảnh.
Nếu không toại nguyện kết quả thu được ta có thể lựa chon một trong hai cách sau:
1. Đổ lỗi cho ngoại cảnh với những kết quả không toại nguyện.
2. Đơn giản ta có thể thay đổi cách phản ứng của mình với ngoại cảnh cho tới khi đạt được kết quả mong muốn.

“Suy nghĩ tạo nên hành động; hành động tạo thói quen; thói quen tạo tính cách; tính cách tạo số phận”.
Cuộc đời ta tạo nên từ thói quen, tính cách của ta. Muốn đổi đời phải đổi suy nghĩ, đổi hành động, đổi thói quen, sau đó là đổi tính cách.

Nạn nhân hay chủ nhân cuộc đời tất cả phụ thuộc vào ta và chỉ mình ta mà thôi !!!!!!
                                                                                                              - Vũ Văn Chức

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét