Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Thiết lập mục tiêu năm mới


Ngày nghỉ tết chính là thời điểm tốt nhất chúng ta cần ngồi lại, tách mình quan sát để tái định vi, thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch cho năm mới.
"Không có nơi đến làm sao mà đi" yếu tố đầu tiên khiến chúng ta không đạt được thành công đó là do chúng ta không biết thiết lập mục tiêu cho cuộc đời.
Để giúp bạn THÀNH CÔNG XUẤT SẮC VƯỢT TRỘI trong năm 2016 tôi gửi đến bạn công cụ thiết lập mục tiêu hiệu quả Smarter.

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét