Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Vinh quang chỉ dành cho người chiến thắng

Không ai quan tâm tới bạn.
Không ai quan tâm tới thất bại của bạn.
Cũng chả ma nào thèm quan tâm tới khó khăn của bạn.
Cho đến khi bạn là người chiến thắng!

                                      - Vũ Văn Chức

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét