Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Số phận là gì ?

Số phận! số phận! số phận!
Phải chăng mỗi người sinh ra đã có số phận riêng?
Thành công hay thất bại, giàu hay nghèo tất cả số phận đã an bài?
Vâng, thực tế mỗi sinh linh khi được sinh ra trong vũ trụ số phận đã định sẵn!
Hạt xoài không thể mọc lên cây nhãn, rau muống không thể thành phong lan
Gà không thể thành Đại Bàng, Nai không thể thành Sư Tử
Cũng như trong bàn cờ: Vua, Hậu, Xe, Mã, …Tốt đều đã được định sẵn
Và chúng ta cũng vậy, số phận chúng ta đã định sẵn
Nhưng điều quan trọng:
Sinh ra giàu có, sung sướng không có nghĩa cả đời sống giàu có, sung sướng.
Và không có nghĩa là thành công và hạnh phúc không đến với những người sinh ra nghèo khó, thấp hèn.
Vua có thể bị Tốt ăn, Tốt có thể phong Hậu
Sư tử có thể bị Trâu húc chết
….
Nếu sinh ra là rau muống hãy là cây rau muống non xanh
Nếu sinh ra là Trâu hãy là con Trâu khỏe nhất
Nếu là Tốt hãy kiên định tiến tới, rồi sẽ có ngày phong Hậu
Hãy là cái bạn được sinh ra, nhưng phải là cá thể vượt trội nhất

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét