Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Người khó phục vụ nhất là những người nghèo

Jack Ma đã nói.
Người khó phục vụ nhất là những người nghèo
Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy,
Nói với họ đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sẽ nói là họ không kiếm được nhiều từ nó
Bảo họ đầu tư lớn đi, họ sẽ nói không có tiền.
Bảo họ thử những thứ mới, họ sẽ nói không có kinh nghiệm
Bảo họ đó là một ngành kinh doanh truyền thống, họ sẽ nói khó làm lắm
Bảo họ đó là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói nó là đa cấp
Bảo họ điều hành một cửa hang, họ sẽ nói như vậy không tự do,
Bảo họ điều hành một công việc kinh doanh mới, họ sẽ nói họ không có chuyên môn
Muốn có sức khoẻ tốt mà ăn, nhậu vô độ
Họ có một vài điểm chung
Họ thích hỏi Google, lắng nghe những người vô vọng giống họ
Họ nghĩ nhiều hơn cả một giáo sư đại học và làm ít hơn cả một người mù.
Chỉ cần hỏi họ xem họ có thể làm gì, họ sẽ không thể trả lời được cho bạn
Kết luận của tôi là:
Thay vì để tim bạn phải đập nhanh hơn, tại sao không hành động nhanh hơn
Thay vì chỉ nghĩ về nó, tại sao không làm gì đó để đạt được nó
Những người nghèo thất bại bởi một hành vi tương đồng
Cả cuộc đời họ chỉ ngồi chờ đợi.

Phản ứng:

1 nhận xét:

Đăng nhận xét